The Scientific Research Institute of Art Industry (Moscow) and the Development оf Artistic Handicrafts in the South of Western Siberia in the 1950s

Альманах
Key words
Scientific Research Institution of Art Industry, Craft Manufacturing, Russian and Turkic ornamental and applied art, art handicrafts, Altai region
Author
Tatiana K. Shcheglova, Alexey V. Rykov
About the Author
Tatiana K. Shcheglova
http://orcid.org/0000-0003-2738-414X
E-mail: tk_altai@mail.ru Tel.: +7 (812) 644-99-88
55, Molodegnaya str., Barnaul, 656031, Russian Federation
DSc in History, Professor, Chair, Department of National History, Altai State Pedagogical University

Alexey V. Rykov
http://orcid.org/0000-0001-5051-3849
E-mail: tk_altai@mail.ru Tel.: +7 (812) 644-99-88
55, Molodegnaya str., Barnaul, 656031, Russian Federation
РhD in History, Senior Lecturer, Department of National history, Altai State Pedagogical University
Received
Date of publication
DOI
https://doi.org/10.26158/TK.2023.24.2.010
Body

This article evaluates the activity of the carpet weaving laboratory of the Scientific Research Institute of Art Industry (NIIKhP, Moscow) and the development of the artisanal production of consumer goods based on folk traditions in the south of western Siberia in the 1950s‑60s. The authors consider the government’s emphasis on craft associations (artels) in the context of socialist modernization; its aim was to study and reestablish traditional crafts in order to shape Soviet fashion. The article discusses expeditions of the NIIKhP that surveyed the ornamental and applied art and handicrafts of the Turkic and Russian population. During the expeditions, members of the Institute identified specialized craft associations in Barnaul, Biysk, and Gorno-Altaisk and worked with them to begin manufacturing their products. The results of this survey of the conditions and prospects for the development of arts and crafts in the region were circulated, together with recommendations for their growth and suggestions for work with regional party and state officials to accomplish them. The authors conclude that the material passed down by the specialists of the Institute may serve not only as a unique basis for the study of arts and crafts of the past but may also be relevant to today’s scholarly and commercial practices.

References

Betekhtin G. A., Zubova L. K., Pomanskiy B. A. (1955) Tekhnologiya kovrodeliya v RSFSR [The Technology of Carpet Weaving in the Russian Soviet Federative Socialist Republic]. Moscow: KOIZ. In Russian.

Ivanchenko A. V. (2011) “Ekonomika defitsita”: osnovnye prichiny disbalansa sprosa i predlozheniya na potrebitel’skom rynke SSSR [“Deficit Economics”: The Main Causes of the Imbalance of Supply and Demand in the Consumer Market of the USSR]. Yekaterinburg: Isdatel’stvo UMTs UPI. Pp. 290–296. In Russian.

Sezeva N. I. (2010) Syuzhety i ornamental’nye motivy tyumenskogo narodnogo kovra (XIX–XX vv.) [Plots and Ornamental Motifs of the Tyumen Folk Carpet (Nineteenth — Twentieth Centuries)]. Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Pedagogika i psikhologiya. Pravo. Filologiya i iskusstvovedenie. Filosofiya, sotsiologiya i kul’turologiya. Ekonomika. [Proceedings of the Altai State University. Ser. Pedagogy and Psychology. Right. Philology and art history. Philosophy, Sociology and Cultural Studies. Economy]. 2010. No. 2(2). Pp. 157–162. In Russian.

Sezeva N. I. (2013) Narodnye khudozhestvennye promysly Zapadnoi Sibiri v sovremennykh istoricheskikh usloviyakh: tyumenskii kover — vozrozhdenie i problemy razvitiya [Folk Art Crafts of Western Siberia in Modern Historical Conditions: the Tyumen Carpet — Revival and Problems of Its Development]. Abstract of the DSc dis. Barnaul. In Russian.

Shcheglova T. K. (2017) Prinimayushchii altayskii sotsium i deportirovannye armyane v kontekste permanentnykh repressii i deportatsii 1930–1940-kh gg.: obrazy i kul’turnoe vzaimodeystvie [The Receiving Altai Society and the Deported Armenians in the Context of Permanent Repressions and Deportations of the 1930s — 1940s: Images and Cultural Interaction]. Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii [Bulletin of Archeology, Anthropology and Ethnography]. 2017. No. 2 (37). Pp. 137–145. In Russian.

Shcheglova T. K. (2018) Kul’tura i byt russkogo sel’skogo naseleniya yuga Zapadnoy Sibiri v 1930–1950-kh gg.: zhilishche, pishcha, odezhda, semeynye i trudovye traditsii [Culture and Life of the Russian Rural Population in the South of Western Siberia in the 1930s — 1950s: Housing, Food, Clothing, Family and Labor Traditions]. Barnaul: AltGPU. In Russian.

Shcheglova T. K., Rykov A. V. (2021) Izucheniye tyurkoyazychnogo naseleniya yuga Zapadnoy Sibiri sotrudnikami Nauchno-issledovatel’skogo instituta khudozhestvennoi promyshlennosti (NIIKHP) v 1950–1970-e gody [The Study of the Turkic-Speaking Population of the South of Western Siberia by Scholars of the Research Institute of Art Industry (NIIKhP) in the 1950s — 1970s]. Vestnik Evraziyskogo natsional’nogo universiteta imeni L. N. Gumileva. Seriya Istoricheskiye nauki. Filosofiya. Religiovedeniye [Bulletin of the Eurasian National University named after L. N. Gumilyov. Series Historical Sciences. Philosophy. Religious Studies]. 2021. No. 4 (137). Pp. 123–140. In Russian.

Shcheglova T. K., Rykov A. V. (2022) Izucheniye kul’tury russkogo naseleniya yuga Zapadnoy Sibiri sotrudnikami Nauchno-issledovatel’skogo instituta khudozhestvennoi promyshlennosti v 1950–1970-e gg. [Study of the Culture of the Russian Population in the South of Western Siberia by Scholars of the Research Institute of Art Industry in the 1950s –1970s]. Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii [Bulletin of archeology, anthropology and ethnography]. 2022. No. 3 (58). Pp. 185–194. In Russian.

Yakovleva E. G. (1953) Kurskie kovry [Kursk Carpets]. Abstract of the PhD dis. Moscow. In Russian.

Yakovleva E. G. (1959) Russkie kovry [Russian Carpets]. Moscow: KOIZ. In Russian.

For citation

Shcheglova T. K., Rykov A. V. The Scientific Research Institute of Art Industry (Moscow) and the Development оf Artistic Handicrafts in the South of Western Siberia in the 1950s. Traditional Culture. 2023. Vol. 24. No. 2. Pp. 116–128. In Russian.